მოთამაშეები FPS მართვა თანხა შეკვეთა
16 ადგილიანი FPS 1200 (47/48) WEB / FTP 12 GEL შეკვეთა
20 ადგილიანი FPS 1200 (47/48) WEB / FTP 16 GEL შეკვეთა
24 ადგილიანი FPS 1200 (47/48) WEB / FTP 18 GEL შეკვეთა
28 ადგილიანი FPS 1200 (47/48) WEB / FTP 20 GEL შეკვეთა
32 ადგილიანი FPS 1000 (47/48) WEB / FTP 22 GEL შეკვეთა

Copyright © 2012-2022 Design By: CSHOST.GE Studio