მოთამაშეები FPS მართვა თანხა შეკვეთა
10 ადგილიანი WEB / FTP 15 GEL შეკვეთა
20 ადგილიანი WEB / FTP 30 GEL შეკვეთა
26 ადგილიანი WEB / FTP 35 GEL შეკვეთა
32 ადგილიანი WEB / FTP 45 GEL შეკვეთა

Copyright © 2012 Design by: CSHOST.GE Studio